Informator Kontrahenta

Szanowni Państwo,

W obszarze naszych działań zbudowaliśmy markę kojarzoną z najwyższą jakością usług medycznych dla pacjenta, dlatego też pragniemy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich naszych kontrahentów, którzy świadczą prace i usługi w naszym Szpitalu.
W związku z prowadzoną działalnością przez

  • Wykonawców
  • Podwykonawców
  • Dostawców

na rzecz Uniwersyteckiego Centrum  Medycznego zamieszczamy dla Państwa instrukcję IO-PH-03 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY / PODWYKONAWCY/ DOSTAWCY NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO”, której celem jest zapoznanie wykonawców świadczeń  z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, realizacja prac przez osoby w warunkach narażenia na czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne, jak również zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń  i instalacji winny mieć zapewnione odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Zapoznaj się:

Instrukcja >>

Załącznik nr 8 - "Ogólne wymagania dla Wykonawców \ Podwykonawców \ Dostawców w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej" >>

Załącznik nr 9 - "Informacja dla Wykonawcy \ Podwykonawcy \ Dostawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego podczas wykonywania prac na jego terenie" >>

 

Szczegółowych informacji w zakresie postępowań na terenie Szpitala podczas realizacji prac przez kontrahentów będą udzielać przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.


Dziękujemy za przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy !