Hospicjum zostało uroczyście otwarte 1 września 2017. Opieka nad pacjentami będzie możliwa zarówno w formie stacjonarnej w szpitalu, jak i domowej. Na odział opieki hospicyjnej przyjmowane będą osoby cierpiące m.in. na nowotwory i choroby układu nerwowego, choć obsługiwanych jednostek chorobowych jest oczywiście znacznie więcej.

 

 

Podczas uroczystości otwarcia zgromadzonych gości powitała kierownik hospicjum Karolina Gronalewska. W wydarzeniu udział wzięli: rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Jakub Kraszewski i prorektor GUMed ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska. Obecni byli m.in. dr hab. Tomasz Stefaniak – dyrektor UCK ds. lecznictwa, Arkadiusz Lendzion – zastępca dyrektora naczelnego UCK ds. administracyjno-technicznych, prof. Jacek Jassem – kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko – kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej, prof. Zbigniew Zdrojewski – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii.

 

Nowo otwarte Hospicjum Stacjonarne mieści się w siedzibie dawnego Szpitala Studenckiego przy al. Zwycięstwa 30, dysponuje oddziałem z 4 łóżkami, który w najbliższym czasie ma zostać zwiększony do 8 łóżek. Hospicjum Domowe będzie mogło otoczyć opieką 16 pacjentów.

 

Na odział opieki hospicyjnej przyjmowane będą osoby cierpiące m.in. na nowotwory i choroby układu nerwowego, choć obsługiwanych jednostek chorobowych jest oczywiście znacznie więcej. Podstawą do przyjęcia pacjenta jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty wraz z dokumentacją przebiegu choroby.

 

W celu weryfikacji ubezpieczenia potrzebny będzie numer PESEL oraz, w przypadku rencisty lub emeryta, karty ubezpieczenia.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 58 347 16 80 lub  695 802 366 (do Koordynatora Hospicjum Domowego).

 

Zgłoszenia: sekretariat ZOL i Hospicjum przy ul. Al. Zwycięstwa 30, pokój 112.

 

HOSPICJUM 1.09.2017 22

Od lewej: kierownik hospicjum Karolina Gronalewska, dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski, rektor GUMed prof. Marcin Gruchała