rektor dyrektor
Dnia 23 czerwca 2017 roku, prof. Marcin Gruchała - rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - pozytywnie zaopiniował zarekomendowaną przez komisję konkursową, kandydaturę Jakuba Kraszewskiego na dyrektora naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Jakub Kraszewski związany jest z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym od 2009 roku. Początkowo pełnił funkcję zastępcy dyrektora naczelnego ds. personalnych. Od listopada 2016 roku pełnił obowiązki dyrektora naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Serdecznie gratulujemy!