Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce
.
Historia szpitala przy ul. Dębinki
2007-01-08 00:00:00
II połowa XV wieku powstaje pierwszy nie mający jednocześnie charakteru przytułku szpital w Gdańsku; na początku jest to szpital zakaźny (zwany także szpitalem dla leczenia ospy); później rozbudowany i przemianowany na Lazaret Miejski

II połowa XIX wieku– powstają kolejne szpitale, w tym w 1852 roku, u zbiegu ulic Łąkowej i Śluza Szpital Mariacki (w budynku katolickiego zakonu ss. boromeuszek)

1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem a Wrzeszczem (dziś ulica Dębinki 7); w miejsce zburzonego Lazaretu Miejskiego przy Oliwskiej Bramie

1911 - oddanie do użytku 850-łóżkowego szpitala z zapleczem administracyjnym, gospodarczym i technicznym; część podstawową stanowią oddziały: chirurgiczny i wewnętrzny

1923-27 - rozbudowa szpitala; powstały budynki dla klinik wewnętrznych, 40-łóżkowy oddział dermatologiczny i chorób wenerycznych, 30-łóżkowy oddział pediatryczny oraz chorób nerwowych i psychicznych; dla oddziału chorób zakaźnych zbudowano prowizoryczne baraki

1927- otwarcie zakładu radiologii, fizykoterapii i patologii; w tym czasie szpital liczył już 1050 łóżek

1935 - na terenie szpitala powstaje Staatliche Akademie fur Praktische Medizin - akademia medycyny praktycznej; do Akademii należą także: Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych we Wrzeszczu oraz Klinika Ortopedyczna na Siedlcach

6 kwietnia 1945 – na terenie przyszłej Akademii pojawiają się polscy lekarze; byli to: dr Teisseyre, dr Przyborowski i dr Stefan Michalak – późniejszy dyrektor szpitala

1945 - 8 października powstaje Akademia Lekarska - pierwsza w Polsce samodzielna uczelnia medyczna, podległa bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia

1946 - 31 stycznia mianowano pierwszego rektora; został nim dotychczasowy organizator Akademii – dr Edward Grzegorzewski

1947 - 15 sierpnia dr Stefan Michalak ginie tragicznie w czasie kąpieli w morzu, spiesząc na pomoc tonącemu koledze; jego pamięć uczczono sytuując popiersie na placu jego imienia przed budynkiem Przychodni Przyklinicznej oraz wmurowując tablicę pamiątkową

1950 - 7 stycznia ukazuje się zarządzenie Ministra Zdrowia nadające dotychczasowemu Szpitalowi Klinicznemu Akademii Lekarskiej nazwę Państwowego Szpitala Klinicznego w Gdańsku, obejmującego 3 zespoły kliniczne: przy ulicy Dębinki, przy ulicy Klinicznej (Klinika Położniczo-Ginekologiczna) i przy ulicy Śluza (III Klinika Chirurgiczna i III Klinika Chorób Wewnętrznych)
1950 - 3 marca Akademia Lekarska została przemianowana na Akademię Medyczną

1954- zarządzeniem Ministra Zdrowia z 18 grudnia powołano:

  • Państwowy Szpital Kliniczny nr 1, obejmujący zespół klinik przy ulicy Dębinki 7
  • Państwowy Szpital Kliniczny nr 2, obejmujący Klinikę Położnictwa i Chorób Kobiecych przy ul. Klinicznej 1
  • Państwowy Szpital Kliniczny nr 3, który objął zespół klinik przy ulicy Śluza 9/10 (obecnie ul. Prof. Z. Kieturakisa 1)
2002 - 4 lipca Senat Akademii Medycznej w Gdańsku podjął Uchwałę nr 22/01/02 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Akademii Medycznej w Gdańsku przez połączenie z Samodzielnymi Publicznymi Szpitalami Klinicznymi: Nr 2 Akademii Medycznej w Gdańsku i Nr 3 im. Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Na podstawie w/w uchwały SPSK Nr 2 AMG i SPSK Nr 3 w Gdańsku zostały połączone z SPSK Nr 1- ACK AMG, który przejął wszelkie rodzaje działalności dotychczasowych szpitali klinicznych Nr 2 i 3 i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz otrzymał nową nazwę tj. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 – Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku.

2009 - Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AMG, na mocy Uchwały Nr 16/2009 Senatu AMG, zmieniło nazwę na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Zmiana obowiązuje od 19 maja 2009 r. Wynika ona ze zmiany nazwy organu założycielskiego Akademii Medycznej w Gdańsku na Gdański Uniwersytet Medyczny.

Historia Szpitala przy ulicy Klinicznej:

Pierwsze udokumentowane ślady zorganizowanej pomocy położniczej w Gdańsku pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. W tym czasie pomoc położnicza spoczywała w rękach kobiet, aczkolwiek nie wiemy dokładnie w jaki sposób kobiety te zdobywały uprawnienia położnych. W Gdańsku podobnie jak w innych miejscowościach Polski do końca XVIII wieku nie było w zasadzie możliwości naukowego przygotowania do zawodu.
więcej...

Galeria archiwalnych zdjęć szpitala


więcej zdjęć...