Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce
.
Poradnia Zaburzeń Snu
2006-05-10 09:38:13
Poradnia specjalizuje się w leczeniu:
  • zaburzeń snu wszelkiego typu (pierwotnych i wtórnych),
  • nadmiernej senności w ciągu dnia,
  • zaburzeń ruchowych podczas snu,
  • parasomnii,
  • narkolepsji.

Pacjenci z zaburzeniami oddychania podczas snu/chrapaniem powinni zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego z prośbą o skierowanie do lekarza pulmonologa lub laryngologa zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń oddychania podczas snu.
W Akademickim Centrum Klinicznym leczeniem bezdechów sennych zajmuje się Poradnia Pneumonologiczna; telefon do rejestracji: (058) 349 26 28.

Badania aparaturowe:
  • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu i rytmów dobowych
  • Polisomnografia (PSG) pełna 8-godzinna i skriningowa
  • Aktografia wielodobowa
  • Test Wielokrotnej Latencji Snu (MSLT)
  • Farmakoelektroencefalografia

Ośrodek otrzymał certyfikaty Henry Ford University (2006 r.) oraz Clinilabs (2007 r.) na wykonywanie badań polisomnograficznych (badań snu) w międzynarodowych wieloośrodkowych badaniach klinicznych nowych leków nasennych z użyciem Europejskiego Formatu Zapisu Badań (European Data Format).
Poradnia prowadzi od 2005 badania leków nasennych zgodnie z wymogami Europejskiej (European Medicines Agency - EMEA) i Amerykańskiej Agencji ds. rejestracji nowych preparatów leczniczych (Food and Drug Administration - FDA).

Dane teleadresowe:

Tel. rejestracja:(58) 349 26 55
Rejestracja:pn - pt: 8:00 - 14:00
Adres:ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Lokalizacja:budynek nr 25, parter, pok. 5
wejście od ul. Smoluchowskiego