Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce
.
Klinika Hematologii i Transplantologii

O Klinice

Klinika jest jedynym oddziałem hematologicznym III stopnia referencyjności w województwie pomorskim. W Klinice leczeni są przede wszystkim chorzy z rozpoznaniem ostrych białaczek oraz innymi agresywnymi schorzeniami rozrostowymi układu krwiotwórczego. Klinika zajmuje się również leczeniem ciężkich postaci małopłytkowości oraz hemofilii A i B. Chorzy, u których nie ma konieczności stosowania agresywnej chemioterapii leczeni są w ramach oddziału dziennego.

W ostatnich latach wykonuje się ok. 60 przeszczepów rocznie (30 autologicznych i 30 allogenicznych). Klinika posiada akredytację Ministra Zdrowia, European Bone & Marrow Transplantation oraz IBMTR.

Usługi medyczne:

Od roku 1994 Klinika Hematologii i Transplantologii jest jedynym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce Pónocnej. Do chwili obecnej wykonano ponad 500 transplantacji. Klinika od kilku lat wykonuje wszystkie procedury przeszczepowe, które kontraktowane są przez Ministerstwo Zdrowia, tj:
  • przeszczepy autologiczne
  • przeszczepy allogeniczne.
  • przeszczepy allogeniczne od dawców niespokrewnionych.

W ramach Kliniki działa:

  • Poradnia Hematologiczna
  • Poradnia Transplantacji Szpiku.
Klinika Hematologii i Transplantologii  Klinika Hematologii i Transplantologii  Klinika Hematologii i Transplantologii

Działalność naukowa

Działalność naukowa Kliniki jest ściśle związana z działalnością usługową i służy przede wszystkim poprawie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego. W okresie 13-letniej działalności Kliniki opublikowano ponad 200 prac naukowych, z czego 1/3 w czasopismach z listy filadelfijskiej. Pracownicy Kliniki uzyskali 3-krotnie nagrody naukowe Ministra Zdrowia, a od wielu lat Klinika mieści się w I kategorii Zakładów Uczelni. Ze względu na aktywność naukową, w Klinice prowadzone są liczne próby kliniczne. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Klinika jako jedna z kilku polskich placówek hematologicznych została włączona do European Leukemia Net oraz do programu edukacyjnego Leonardo da Vinci.

Dane teleadresowe:

Telefon: (58) 349 22 30
Fax: (58) 349 22 30
Rejestracja: (58) 349 22 33
Adres: ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Lokalizacja: budynek nr 26

Kierownik kliniki:

prof. dr hab. Andrzej Hellmann
E-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (58) 349 22 30
Fax: (58) 344 67 85