Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce
.
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

O Klinice

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej posiada do dyspozycji 8 sal, w tym: sześcioosobową salę ścisłego nadzoru pooperacyjnego wyposażoną w nowoczesny sprzęt monitorujący czynności życiowe oraz klimatyzację, trzyłóżkową salę nadzoru pooperacyjnego dla chorych w dalszych dobach po zabiegu operacyjnym, sześć sal ogólnych, salę bronchoskopową oraz dwie sale zabiegowe. Każdy chory po przyjęciu do Kliniki zostaje objęty procesem pielęgnowania wprowadzanym na terenie klinik ACK oraz ma dostęp do wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. W Klinice pracuje technik fizjoterapii, który uczy chorych ćwiczeń oddechowych, niezmiernie ważnych w dalszej rehabilitacji po zabiegu torakochirurgicznym.

W przypadku raka płuca jako jedyny ośrodek w regionie we współpracy z Kliniką Onkologii i Radioterapii zapewniamy choremu kompleksowe, skojarzone leczenie obejmujące: leczenie neoadjuwantowe (chemioradioterapia) przed zabiegiem operacyjnym oraz leczenie adjuwantowe (chemioradioterapia) po zabiegu, jak również śródoskrzelową brachyterapię.

Usługi medyczne:

 • chirurgiczne leczenie nowotworów płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej
 • chirurgiczne leczenie łagodnych chorób płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej
 • operacje plastyczne tchawicy i oskrzeli
 • leczenie przewlekłych ropniaków opłucnej
 • chirurgiczne leczenie miastenii na drodze sternotomii lub wideotorakoskopii
 • diagnostyka inwazyjna w obrębie klatki piersiowej
 • videochirurgia:
  • diagnostyczna (np. zmiany rozsiane w płucach)
  • lecznicza (miastenia, odma opłucnowa, choroba i zespół Raynauda, potliwość rąk, torbiele śródpiersia)
 • diagnostyka i zabiegi bronchoskopowe, bronchofiberoskopowe, stentowanie drzewa oskrzelowego
 • chirurgiczne leczenie deformacji klatki piersiowej metodami klasycznymi i małoinwazyjnymi (sposobem Nussa)
 • leczenie wola tarczycy.

Stowarzyszenie Ludzi Wyleczonych z Raka Płuc

Przy Klinice aktywnie działa Stowarzyszenie Ludzi Wyleczonych z Raka Płuca. Celem Stowarzyszenia jest: pozyskiwanie środków materialnych na profilaktykę, leczenie, rehabilitację i rewalidację chorych na raka płuca i inne chirurgiczne choroby układu oddechowego.

Stowarzyszenie realizuje cel w szczególności przez:

 • organizowanie i finansowanie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego lekarzy chirurgów klatki piersiowej i personelu średniego
 • organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej
 • organizowanie i realizacja tzw. wczesnej profilaktyki raka płuca
 • pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu chirurgicznego oraz jego modernizację
 • finansowanie unowocześniania metod leczenia chirurgicznego raka płuca
 • pozyskiwanie środków na remont Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi na rzecz finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia.
Dane teleadresowe:

Telefon: (058) 349 31 30
Fax: (058) 349 31 40
Adres: ul.Smoluchowskiego 17, 80-952 Gdańsk
Lokalizacja: CMI

Kierownik kliniki:

dr hab. Witold Rzyman
E-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (58) 349 31 30
Fax: (58) 349 31 40