Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce
Kontakt
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Adres:80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
skrytka pocztowa 615
Telefon centrala:(58) 349 22 22
REGON:000288640
NIP:957-07-30-409
Księga rejestrowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku000000018619, Organ: W-22
Krajowy Rejestr Sądowy 0000122150

Biuro Dyrektora Naczelnego

Adres:
80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7, budynek nr 9
Tel.
(58) 349 20 00
Fax
(58) 346 11 78
E-mail:info@uck.gda.pl
Konto bankowe:Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Gdańsk
06 10901098 0000000009015326